Melkvee

De melkproductie per koe is de afgelopen decennia flink gestegen. Dat vraagt veel van koeien. Een optimale voeding, goed afgestemd op de behoefte van de koe, wordt steeds belangrijker om gezondheidsproblemen te voorkomen. Opschaling van melkveebedrijven vraagt om probleemloze koeien. Speerstra biedt met haar producten een aantal voordelen voor de melkveehouderij:

 

  • Versterking van de weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Beperking van leververvetting en verbetering vruchtbaarheid
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Minder verlies van zware metalen en mineralen in het milieu

Producten

Phix-up

meer informatie

Diamond V Rundvee

Diamond V voor een goede productie en optimale gezondheid

meer informatie

NutriTek

Verhoog de immuniteit, gezondheid en prestaties van de koe.

meer informatie

ReaShure

Minimaliseert vette levers en verbetert vruchtbaarheid

meer informatie

NitroShure

Bevordert de penswerking, betere voer- en eiwitbenutting

meer informatie

NiaShure

Voor een hogere energieopname

meer informatie

BergaFat F100 (pensbestendig vet)

Pensbestendig vet voor meer melk en hoger vetgehalte

meer informatie

BergaFat T300

Gunstig bij negatieve energiebalans en draagt bij aan een hogere melkproducte.

meer informatie

Glucoboost

Snel beschikbare energie

meer informatie

ProtiSpar

Protispar

meer informatie

Speerstra Buffermix

Speerstra Buffermix voorkomt pensverzuring bij melkvee

meer informatie

AminoShure-XM

Draagt bij aan het verbeteren van dierprestaties

meer informatie

Mineralenemmer

Geperste mineralen likemmers met minder dan 25% melasse

meer informatie

SelenoSource

Organisch gebonden selenium voor optimale biologische beschikbaarheid.

meer informatie

Glycopulp 45

Verhoogt de vorming van propionzuur in de pens

meer informatie

Time 305

Time 305 voorkomt pensverzuring bij snel zetmeel

meer informatie

Topmelk ProtiSpar

Eiwit besparen in melkveerantsoenen

meer informatie

BergaLIN

Zachter melktvet en een betere vruchtbaarheid

meer informatie

Glycerol

Smakelijk product voor snelle glucose voorziening

meer informatie

Monopropyleenglycol (MPG)

Extra snelle energie ter voorkoming van ketose of slepende melkziekte

meer informatie

KeyShure

Organisch gebonden sporenelementen

meer informatie

Lignobond DD

Pershulpmiddel voor een betere pellet kwaliteit

meer informatie

PellTech

Verbetert pelletkwaliteit

meer informatie

Speerstra Bypasslijn

Speerstra Bypasslijn

meer informatie

Topmelk Transitie

Topmelk Transitie voor probleemloos afkalven een een goede lactatiestart

meer informatie

Herb All Liver

Herb All Liver

meer informatie

Herb All Calm

Herb All Calm

meer informatie

Speerstra DCAD Mix

DCAD-mix, product om de kation/anionbalans te verlagen

meer informatie

SoftAcid

Organisch gebonden zuren

meer informatie