Leververvetting

Wanneer een dier veel lichaamsvet mobiliseert en de lever dit onvoldoende kan verwerken, slibt dan als het ware dicht en zullen er problemen met de stofwisseling ontstaan. De lever kan dan minder glucose produceren wat belangrijk is voor een goede groei of (vlees) productie en een goed werkent afweersysteem. Tevens zal een vervette lever minder goed werken als filter van het bloed, wat zeer nadelig is voor een goede weerstand. Leververvetting is ook een belangrijke oorzaak van vruchtbaarheids- problemen. Leververvetting is vaak een gevolg van het feit dat de energieopname de behoefte niet volledig dekt. Er zijn meerdere producten die een dier kunnen helpen opgehoopt vet uit de lever beter af te voeren.