Bevorder de pensfermentatie tijdens perioden van hittestress

U kunt uw koeien beter de zomer door helpen met Diamond V. Koeien zullen hierdoor blijvend efficiënt en productief presteren, zowel in stressvolle (hittestress) als stressloze omstandigheden. Diamond V is hét enige volledig gefermenteerde gistproduct dat helpt om uw koeien beter te laten presteren door een hogere voeropname. Bij hittestress kan de opname wel tot 25% afnemen en daardoor zien we ook een lagere melkproductie.

 

Diamond V zorgt vanwege de smakelijkheid, voor behoud van de voeropname bij melkkoeien. Daarnaast bevordert het de pensfermentatie, dit resulteert in een efficiëntere benutting van het voer. Daarnaast draagt het bij aan een stabiele pens pH  en daarmee aan het voorkomen van pensverzuring.

 

 

Klik hier voor meer informatie over Diamond V.

Gerelateerd nieuws