Nieuwsitem verlopen
De rol van Choline en Betaine in de stofwisseling van melkkoeien

Choline

Choline is een vitamine achtige stof die de koe in beperkte mate zelf kan aanmaken. Tijdens de transitieperiode heeft de koe veel choline nodig voor de ontwikkeling van met name het longweefsel en het maagdarmkanaal van het ongeboren kalf. Tijdens die periode heeft het dier daardoor zelf vaak een tekort aan choline waardoor leververvetting kan ontstaan. Choline heeft verschillende functies. Het is onderdeel van verschillende membranen en weefsels en is nodig voor de overdracht van prikkels door het zenuw weefsel. Daarnaast is choline onderdeel van verschillende signaleringsstoffen en is een methyldonor voor de werking van verschillende biologische processen, waaronder de activatie van DNA.

 

Choline komt het meeste voor in het lichaam als onderdeel van fosfatidylcholine, deze stof is belangrijk voor het transport van vet uit de lever naar het bloed. Choline kan drie CH3 groepen afstaan, de zogenaamde methylgroepen. Deze methylgroepen zijn belangrijk voor veel stofwisselingsprocessen, waaronder DNA opbouw en werking van DNA. Choline wordt daarvoor via een tussenstap omgezet naar Betaine. Omdat ook methionine een CH3 groep kan afgeven hebben betaine en choline een methionine sparend effect.

 

 

Betaine

Betaine kan omgezet worden in methionine, die weer via de PEMT omzetting omgezet kan worden naar PtdChol, ofwel fosfatidylcholine. Deze weg is weinig efficient en uit verschillende proeven is gebleken dat het toedienen van methionine niet leidt tot een lager vetgehalte in de lever. Zowel het toedienen van extra betaine als methionine in het voer, geeft geen betere verwerking van vetten door de lever. Vloeibare betaine kan gedeeltelijk ontsnappen aan de afbraak door pensbacterien, maar droge betaine wordt bijna volledig afgebroken door de pensbacterien na opname tot azijnzuur.

 

Conclusie

Het toedienen van pensbestendige choline aan voeders kan de de vorming van vette levers voorkomen. Het is mogelijk om een deel van de functies van choline door betaine te vervangen, maar niet alle. Zo is het niet mogelijk om van betaine weer choline te maken en heeft betaine geen positief effect op het voorkomen en verminderen van leververvetting bij melkvee. Hierdoor is het effect van het voeren van betaine aan melkvee zeer beperkt.

 

 

Gerelateerd nieuws