Houd uw vee gezond, let op mineralen!

 

Op 50% van de melkveebedrijven met gezondheidsproblemen is een tekort aan mineralen een mogelijke oorzaak. Dat blijkt uit schattingen van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als koeien onvoldoende mineralen, vitaminen en spoorelementen kunnen opnemen, neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. Ook kan de melkproductie dalen. Voorkom daarom gebreksziekten en verstrek voldoende mineralen, spoorelementen en vitaminen aan uw vee.

 

Mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn noodzakelijk

Rundvee heeft de mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium, fosfor, chloor en zwavel) en spoorelementen (koper, kobalt, selenium, mangaan, ijzer, zink en molybdeen en jodium) nodig. De behoefte hieraan van jongvee, melkvee en droogstaande koeien en vleesvee verschilt sterk per element. Speerstra levert mineralenemmers, waarvan de specifieke samenstelling geschikt is voor melkvee, jongvee, droogstaand vee, vleesvee, paarden of schapen. Een optimale voorziening aan mineralen, spoorelementen en vitaminen is belangrijk voor het goed functioneren van dieren en hun afweer tegen infecties. Tekorten kunnen leiden tot gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen of groeivertraging. Maar let op, overdosering kan ook problemen met de gezondheid opleveren!

 

Likemmers

Likemmers hebben twee belangrijke voordelen ten opzichte van mineralenbolussen. Bij likemmers regelen dieren zelf de opname van mineralen, spoorelementen en vitaminen naar hun behoefte. Daarbij is overdosering uitgesloten. En likemmers bevatten ook mineralen, deze zijn niet aanwezig in bolussen. De likemmers die Speerstra Feed Ingredients BV op de markt brengt zijn in geperste vorm, waarbij mineralen met maximaal 20% melasse en soms wat weipoeder in een emmer zijn geperst. Ten opzichte van gegoten emmers met een hoog aandeel melasse heeft dat als voordeel dat er extra ruimte is voor mineralen en dat er een ruim standaard assortiment bestaat. Veehouders kunnen likemmers zowel in de weide als in de stal inzetten. Een likemmer in de stal is ook een goede indicator voor de algehele mineralenvoorziening. Als de emmer te snel leeg is, kan het rantsoen tekorten hebben en is een nadere beschouwing van het rantsoen nodig. Speerstra werkt samen met mengvoerfabrikanten met private label samenstellingen.

 

Voordelen van likemmers zijn:

  • Gemakkelijk in gebruik.
  • Onbeperkt beschikbaar.
  • Vrije opname naar behoefte door dieren.
  • Het likken bevordert de speekselproductie.
  • Gemakkelijk op te slaan en te hanteren.
  • De lege emmer die na gebruik overblijft, kan hergebruikt worden.

 

Meer informatie over mineralenlikemmers