Nieuwsitem verlopen
Varkens presteren beter met gezonde darmen

Een gezond maagdarmkanaal van varkens is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte opname en vertering van voedingsstoffen. Een gezonde darmwand is ook een belangrijke barrière tegen ziekteverwekkers. Toevoeging van Fibrofos 60 aan varkensvoer en SynGenX aan biggenvoer verbetert de darmgezondheid en zorgt voor een evenwichtige darmflora. Dat verbetert de gezondheid van varkens en de groei van biggen en dat verhoogt het financiële resultaat van varkenshouders.

 

Fibrofos 60

Toevoeging van Fibrofos 60 aan varkensvoer verbetert de darmgezondheid. Fibrofos is een poeder gemaakt uit gedroogde cichorei-wortelen. Cichorei is rijk aan inuline (minimaal 60%). Een stof dat werkt als een prebioticum (stof die dient als voedsel voor gunstige bacteriën). Inuline stimuleert de groei en activiteit van goede bacteriën, zoals bifido- en lactobacillus-bacteriën in het maag-darmkanaal. Daardoor krijgen ziekteverwekkers, zoals Clostridium en E.coli, minder kans. Inuline toevoegen aan voeding van jonge dieren werkt positief op de ontwikkeling van de darmwand (langere darmvlokken) en zorgt voor een optimale darmflora.

 

De belangrijkste voordelen van Fibrofos zijn:

 • Werkt positief op de darmontwikkeling en darmflora
 • De antibacteriële werking versterkt de gezondheid
 • Versterking weerstand met name bij stress
 • Verbetering voederconversie
 • Lager antibioticumgebruik
 • Lagere voer- en diergezondheidskosten
 • Hogere groei varkens
 • Rustiger berengedrag en minder berengeur

 

SynGenX

SynGenX is een fermentatieproduct uit melkzuurbacteriën. Het stimuleert de productie van boterzuur (butyraat) in de dikke darm en dat verbetert de darmgezondheid. Boterzuur is de belangrijkste energiebron voor darmcellen. Het versterkt het afweersysteem en het werkt ontstekingsremmend. Butyraat verlaagt de groei van ziekteverwekkende bacteriën, zoals salmonella en E.coli, in de darmen. Biggen met gezonde darmen nemen meer voer op en groeien harder. Dat verbetert de voederconversie en algehele gezondheid. Door het gepatenteerde anaerobe fermentatieproces bevat SynGenX unieke stofwisselingsproducten of metabolieten. Dit zijn organische zuren, peptidoglycanen en functionele eiwitten die zorgen voor meer boterzuur en een optimale darmflora. SynGenX is een natuurlijk en stabiel product dat niet wordt beïnvloed door hoge temperaturen en pH. Het is daardoor goed houdbaar is en makkelijk te verwerken in biggenvoer.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat toepassing SynGenX in biggenvoer onderstaande effecten/voordelen heeft:

 • Stimuleert groei en activiteit darmbacteriën
 • Verhoogt boterzuurproductie in de dikke darm
 • Ondersteunt darmgezondheid
 • Ondersteunt immuunsysteem en algehele gezondheid
 • Bevordert de voeropname en vertering
 • Verhoogt de groei van biggen
 • Biggen hebben minder medicatie nodig

 

Lees bijgaande samenvatting voor meer informatie van Schothorst Feed Research over de positieve effecten van vezels aan varkensvoer.

 

 

Samenvatting circulaire 2018-26 Schothorst Feed Research

 

Bij jonge dieren is de vorming van een goede bacteriële samenstelling in de darm van groot belang voor het ontwikkelen van een goed functionerend maagdarm- en afweersysteem. Koolhydraten in het voer spelen een belangrijke rol bij het vormen van een optimale microbiële samenstelling in de darm en dat leidt tot:

 • Vermindering van overgroei door ziekteverwekkende bacteriën
 • Versterking van de darmbarrière
 • Versterking van de afweerreactie op ziekteverwekkers
 • Verbetering van de voerefficiëntie

 

Wat doen vezels?

Vezels in het voer verbeteren de darmgezondheid. Vezels bestaan uit inerte koolhydraten (IK) en fermenteerbare koolhydraten (FK). IK verteren en fermenteren niet. Toevoeging van IK aan het voer heeft wel enkele positieve effecten. Het verlaagt het aantal ziekteverwekkers in de dunne darm, zoals E.coli. Het voer blijft langer in het maagdarmkanaal. Ook werken inerte koolhydraten positief op de ontwikkeling van het maagdarmkanaal van biggen.

 

Fermentaarbare koolhydraten (FK) verteren ook niet, maar fermenteren wel in de dikke darm. Fibrofos 60 en cichoreipulp zijn twee producten van Speerstra Feed Ingredients die alle drie inuline ofwel fermenteerbare koolhydraten bevatten. Deze FK spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de immuunfunctie of weerstand van varkens. Inuline is een fructo-oligosaccharide (FOS) ofwel een snel fermenteerbare suiker. FOS wordt niet afgebroken in de darm, omdat het enzym dat FOS afbreekt, ontbreekt. In de dikke darm fermenteert FOS en dient als voedingsstof voor bacteriën die de darmflora positief beïnvloeden.

Bij fermentatie van vezels of FK in de dikke darm worden vetzuren geproduceerd die energie leveren voor darmbacteriën en voor epitheelcellen van de dikke darm. Dat bevordert normale celgroei en differentiatie. Boterzuur of butyraat is daarbij het meest belangrijke kortketenige vetzuur. Vluchtige vetzuren en een lage pH verhogen ook de opname van calcium, fosfor, zink en ijzer. Daarnaast stimuleert inuline de omzetting van stikstofverbindingen in microbieel eiwit in de dunne darm en dat werkt ook positief op de darmgezondheid. Daarnaast hebben kortketenige vetzuren zoals butyraat ook een stimulerend effect op afweercellen en verlagen ze de pH in de dikke darm. Dat remt de groei van ziekteverwekkende bacteriën en stimuleert de groei van Bifidobacteriën en lactobacilli die de darmgezondheid bevorderen.

Lactobacilli hebben 3 functies:

 • Ze produceren mucinen die de darmbarriѐre verbetert.
 • Ze voorkomen groei van ziekteverwekkers als staphylococcus aureus en E.coli.
 • Ze verbeteren de vertering van nutriënten door de productie van melkzuur en proteolytische enzymen die eiwitten verteren.

Lactobacilli interageren met immuun- of afweercellen en stimuleren deze en dat versterkt de afweer.

 

Gebalanceerde darmmicrobiotica: beter resultaat

Er is aangetoond dat de microbiotica in de darm tussen efficiënte en niet of minder efficiënte dieren verschillen. De microbiotica van efficiënte dieren, die technisch beter presteren, bevat meer Lactobacilli. Onder andere om die reden verbetert verstrekking van Fibrofos 60, cichoreipulp of SynGenX aan varkens de technische en financiële resultaten.