Verbeter de benutting van uw winterrantsoen

Vanwege de fosfaatwetgeving heeft een deel van de melkveehouders koeien moeten afstoten. Melkveehouders die willen uitbreiden, moeten nu investeren in fosfaatrechten. Minder koeien houden dan gepland of geld uitgeven aan fosfaatrechten verhogen de kostprijs van melkproductie. Om deze kosten te drukken, is een goede voerbenutting en het verhogen van de voerefficiëntie van groot belang. Toevoeging van Diamond V gistcultuur of Topmelk ProtiSpar aan het melkveerantsoen helpt veehouders hierin een grote stap vooruit.

 

Diamond V

Diamond V zorgt ervoor dat melkkoeien meer nutriënten uit het rantsoen benutten, die ze anders onbenut uitscheiden, waardoor ze in het milieu verdwijnen. Hoe werkt Diamond V dan? Diamond V gistcultuur verhoogt de hoeveelheid en activiteit van pensmicroben en stabiliseert het pensmilieu. Dat verbetert de voervertering en -benutting. Veehouders benutten met toevoeging van Diamond V hun eigen ruwvoer beter. De gistcultuur stimuleert namelijk pensbacteriën die het ruwvoer afbreken en onderdrukt bacteriën en protozoa die de ruwvoerafbraak remmen. Het resultaat is een hogere microbiële eiwitproductie in de pens wat leidt tot een hogere melkproductie en gehaltes.

 

Uit meer dan 200 wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat toepassing van Diamond V in melkveerantsoenen onderstaande effecten/voordelen heeft:

 • Verhoging energiedichtheid van het rantsoen
 • Verhoging productie vluchtige vetzuren en microbieel eiwit
 • Verbeterde afbraak van vezels in het rantsoen
 • Verbeterde vertering van ruwvoer en krachtvoer
 • Verbetering van de voerefficiëntie (meer melk per kg droge stof voer)
 • Optimalisatie van de pensgezondheid
 • Verhoging droge stofopname in eerste 70 dagen van de lactatie
 • Verhoging melkproductie, melkvet en melkeiwit
 • Verlaging van de methaanproductie

 

Topmelk ProtiSpar

Met toevoeging van Topmelk ProtiSpar besparen melkveehouders op aankoop van soja/raap. Topmelk ProtiSpar is een unieke combinatie van etherische oliën die de eiwit afbrekende bacteriën in de pens afremmen. Omdat een deel van het aanwezig eiwit in de pens bestendiger wordt, is minder eiwitaanvulling van het rantsoen nodig.

Uit een praktijkonderzoek uitgevoerd op 10 melkveebedrijven met in totaal 1.145 koeien bleek dat toepassing van Topmelk ProtiSpar een extra saldo van €0,26 per koe per dag oplevert. Op een bedrijf met 100 koeien is dat een extra winst van bijna €9.500 per jaar. Dat is te danken aan de gestegen melkproductie (+ 0,7 kg per koe per dag), het hogere vetgehalte (+ 0,02) en eiwitgehalte (+ 0,02) en besparing op eiwitaankoop van €0,11 per koe per dag. Bijkomend voordeel was de verlaging van het ureum gehalte met 1 punt. Wat weer resulteert in een groter BEX voordeel.

De belangrijkste voordelen van Topmelk ProtiSpar zijn:

 • Meer vormen van bestendig eiwit, dus meer eiwit beschikbaar op darmniveau
 • Een efficiëntere melkproductie
 • Besparing van 500 gram soja of 700 gram raapschroot per koe per dag
 • Ontlasting van de energievoorziening
 • Ontlast het milieu door een lagere ammoniakemissie
 • Antimicrobiële werking van de etherische oliën
 • Ondersteuning gezondheid en vruchtbaarheid

Gerelateerd nieuws