Verbeter de vruchtbaarheid en voorkom een lange TKT

Door de lange, warme zomerperiode zijn veel koeien later of niet drachtig geworden. Het is hierbij noodzaak om de koeien zo snel mogelijk drachtig te krijgen, zodat de tussenkalftijd niet te lang wordt. Koeien met een hogere tussenkalftijd gaan vaak te vet de droogstand in. Vette koeien hebben vaak ook een vette lever door een te lage ds-opname in de droogstand.

 

Daarom is het voor koeien die te vet de droogstand ingaan belangrijk om pensbestendige choline (ReaShure) te voeren. Koeien met een vervette lever krijgen als gevolg een stofwisselingsziekte, zoals ketose (slepende melkziekte).  Om vervolgens ook weer lastig drachtig te worden. ReaShure optimaliseert de leverfunctie. Minder vervetting van de lever betekent dat deze beter in staat is glucose te produceren. Hier heeft een verse koe natuurlijk een grote behoefte aan!

 

Koeien die ReaShure gevoerd kregen tijdens de transititie periode, hebben een hoger drachtigheidspercentage dan de controlegroep (41,3% om 23,6%). Dit heeft vooral te maken met de hogere glucose-productie. 

 

ReaShure ondersteunt de werking van de lever en stimuleert de afvoer van NEFA's die ontstaan wanneer koeien zich in de negatieve energiebalans bevinden. Koeien kunnen choline opnemen uit het rantsoen, maar het grootste deel hiervan wordt in de pens afgebroken. ReaShure pensbestendige choline bevat een speciale coating, waardoor het de pens passeert en op darmniveau wordt opgenomen.

 

ReaShure heeft een positieve invloed op:

 

  • Minimalisering vette levers.
  • Minimalisering slepende melkziekte.
  • Verbeterde vruchtbaarheid (vooral 1e inseminatie).
  • Verhoging melkproductie (1,14-2,4 kg).
  • Verhoging van de DS opname door verse koeien.
  • Hogere weerstand voor en na afkalven. Glucose is nodig voor een goede werking van het afweersysteem.

 

Klik hier voor meer informatie over ReaShure.

Of klik onder downloads op "ReaShure drachtigheidspercentage" voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws