Verbeter vertering van snijmais en de eiwitbenutting

Door de droge en warme zomer van 2018 waren de groeiomstandigheden voor snijmais op veel plaatsen niet optimaal. Dat leidde tot een lager korrelaandeel en meer blad en stengel in de maiskuilen. Daarnaast blijkt dit winterseizoen dat de verteerbaarheid van de stengel en het blad in de maiskuilen ook slechter is in vergelijking met het meerjarige gemiddelde. Zowel de verteerbaarheid van de organische stof als die van de NDF-fractie liggen lager dan van mais in andere jaren met gemiddelde zomers. Daardoor krijgen koeien per kilo opgenomen droge stof van maiskuil meer celwanden (NDF) binnen, die ze ook nog eens moeilijker kunnen verteren. Het rantsoen wordt trager, de totale voeropname van mais valt tegen en dat drukt de melkproductie. Om de opname en vertering van mais te verbeteren, kunnen melkveehouders Diamond V toevoegen aan het rantsoen. De voerbenutting verbetert ook door het voeren van NitroShure aan melkkoeien.

 

Diamond V stimuleert maisbenutting

 

Meer info Diamond V

 

Diamond V is een gistcultuur die zorgt voor een betere voervertering en -benutting. Diamond V bevat metabolieten die de cellulolytische bacteriën ondersteunen. Deze bacteriën zorgen voor de afbraak van celwanden. Daarnaast onderdrukt Diamond V bacteriën en protozoa die de ruwvoerafbraak remmen. Daardoor zorgt toevoeging van Diamond V aan het rantsoen dat de hogere NDF-fractie in de maiskuilen van dit winterseizoen beter verteerbaar is voor de koeien. Dat leidt tot een betere benutting en een hogere opname van mais. En dat betekent dus meer melk per kilo droge stof mais.

Naast een verbeterde afbraak van vezels in het rantsoen en een verbeterde vertering van ruwvoer en krachtvoer, zorgt Diamond V ook voor:

 • Een hogere energiedichtheid van het rantsoen
 • Een hogere productie van vluchtige vetzuren en microbieel eiwit
 • Verbetering voerefficiëntie (meer melk per kg droge stof voer)
 • Optimalisatie pensgezondheid
 • Een hogere droge stofopname in eerste 70 dagen van de lactatie
 • Een hogere melkproductie, meer melkvet en melkeiwit
 • Een lagere methaanproductie

 

NitroShure

Ook NitroShure verbetert de vertering en benutting van ruwe celstof, koolhydraten en eiwitten. NitroShure is stikstof in de vorm van ureum dat met een coatingproces is verpakt in vetbolletjes. Deze bron van niet-eiwit-stikstof komt langzaam vrij in de pens. Omdat stikstof en koolhydraten hierdoor in een betere verhouding beschikbaar zijn in de pens, wordt meer microbieel eiwit gemaakt. Bacteriën in de pens produceren dus extra eiwit (kwalitatief goede aminozuren), waardoor veehouders kunnen besparen op aankoop van eiwit.

Samengevat heeft NitroShure onderstaande voordelen:

 • Verbetering vertering en benutting van ingrediënten in het rantsoen
 • Verbetering pensgezondheid
 • Extra ruimte in het rantsoen voor andere ingrediënten
 • Lagere voerkosten
 • Besparing op gebruik van sojaschroot of raapschroot
 • Een hogere melkproductie, meer melkvet en melkeiwit

Onderzoeken

Diamond V versterkt weerstand vleeskuikens