Pluimvee

Onze speerpunten van de pluimveehouderij, zijn het verbeteren van de gezondheid en voerbenutting.

 

Speerstra biedt met haar producten een aantal voordelen voor de pluimveehouderij:

 

  • Gezondere darmwerking, efficiëntere voerbenutting
  • Versterking gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering voerconversie en lagere voerkosten
  • Gezonder pluimvee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Verbeterde vetvertering, minder diarree, lagere uitval
  • Hogere voeropname, hogere groei
  • Meer eieren per opgehokte hen
  • Lager metalen- en stikstofverlies naar het milieu