Sector

Geiten Geiten

Voeding geiten

Geiten zijn energieke dieren. Ze zijn de hele dag erg actief. Voldoende en goede voeding afgestemd op de behoefte van het dier is dan ook van groot belang. Het hoofdrantsoen van geiten bestaat vooral uit ruwvoer. Om de energie van de geiten op peil te houden is het van belang dat er ook krachtvoer wordt verstrekt.

De voordelen van onze producten

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie, verbetering vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk

Voeradvies aanvragen

Nieuws gerelateerd aan geiten

Het is belangrijk dat een hoog drachtige geit genoeg energie binnenkrijgt vanuit het rantsoen. De reden hiervan is, dat het lam in de baarmoeder groeit. De laatste maand voor aflammeren, groeit een lam nog minimaal 60% van hun geboortegewicht. Ten eerste kost de groei van het lam extreem veel energie. Ten tweede (misschien nog wel belangrijker) zal de groei van het lam er voor zorgen dat er minder ruimte is voor het voer in de pens. De pens wordt als ware iets weg gedrukt. Dit is één van de redenen dat de drogestof opname van geiten voor aflammeren zo sterk daalt. Vers en smakelijk voer is leidend in de drogestof-opname. Het is dus enorm belangrijk dat een hoog drachtige geit genoeg energie binnenkrijgt vanuit het rantsoen. Hoe meer energie er tijdens de close-up ...
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen

Onze merken