Sector

Geiten Geiten

Voeding geiten

Geiten zijn energieke dieren. Ze zijn de hele dag erg actief. Voldoende en goede voeding afgestemd op de behoefte van het dier is dan ook van groot belang. Het hoofdrantsoen van geiten bestaat vooral uit ruwvoer. Om de energie van de geiten op peil te houden is het van belang dat er ook krachtvoer wordt verstrekt.

De voordelen van onze producten

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie, verbetering vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk

Algemeen nieuws

Als voereiwit duur is en de melkprijs niet mee stijgt, komen de inkomens van melkveehouders onder druk te staan. Minder eiwit is een besparing, maar kost meestal ook melkopbrengst. Gelukkig zijn er een aantal producten die kunnen helpen om toch wat op eiwit in de voeding te kunnen besparen. Hieronder een aantal mogelijkheden en producten met elk hun eigen specifieke werking.

Beperken eiwitverlies in de pens met ProtiSpar

In de pens is een bepaalde groep bacteriën (HAP-bacteriën) aanwezig, welke zodra een koe voer opneemt, het eiwit willen afbreken in ammoniak. Door deze snelle afbraak gaat veel eiwit in de pens onbenut verloren en wordt het melkureum hoger. De plantextracten in ProtiSpar zo...
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen
Nieuwsbrief

Onze merken