Voor een betere voerbenutting en voederconversie
BergaZym P

Bergazym P is een multi-enzymcomplex met een hoge concentratie pentosanase (xylanase).

 

BergaZym P is geregistreerd voor toepassing in voeders voor biggen, vleeskuikens, kalkoenen en leghennen. 

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen