Diamond V Paarden

Paardenvoeders worden enzymatisch verteerd engeabsorbeerd in de dunne darm. Voercomponentendie niet enzymatisch worden verteerd komen inde blinde en de dikke darm terecht waar ze doorgunstige bacteriën worden gefermenteerd. Dit ishét moment waarop de nutritionele metabolietenin Diamond V Original XP™LS voordelen opleverenvoor het paard. Diamond V Original XPLS is een rijkebron aan nutriënten voor microben in de dikke darm.Het voeren van deze microben helpt het milieu in dedikke darm zo optimaal mogelijk te houden. Optimaalfunctionerende microben zijn beter in staat devoercomponenten in de dikke darm te verteren.

 

Een optimale darmgezondheid betekent

Betere en consistentere prestaties

- Sneller herstel van stress of blessures

- Beter algemeen voorkomen (glanzend paard, goed in het vel)

Offerte aanvragen
Diamond V Rundvee
Diamond V Petfood
Diamond V Zeugen
Diamond V Pluimvee

Offerte aanvragen