Diamond V voor zeugen
Diamond V Zeugen

Speengewicht onderzoek1 heeft aangetoond dat het voeren vanOriginal XPCLS tijdens de dracht en lactatie hetspeengewicht van de biggen positief beïnvloedt. In vijfvan de zes onderzoeken blijkt dat tomen van zeugengevoerd met Original XPCLS zwaarder zijn op momentvan spenen. De gegevens in de figuur hieronder zijnhet resultaat van zes gecontroleerde onderzoeken metin totaal 1355 zeugen. Gemiddeld zijn de gespeendetomen 2,8 kg zwaarder wanneer de zeugen OriginalXPC LS krijgen toegediend.

Offerte aanvragen
Diamond V Petfood
Diamond V Paarden
Diamond V Pluimvee

Offerte aanvragen