white figure

Als voereiwit duur is

Rundvee 20 januari 2021

Als voereiwit duur is en de melkprijs niet mee stijgt, komen de inkomens van melkveehouders onder druk te staan. Minder eiwit is een besparing, maar kost meestal ook melkopbrengst. Gelukkig zijn er een aantal producten die kunnen helpen om toch wat op eiwit in de voeding te kunnen besparen. Hieronder een aantal mogelijkheden en producten met elk hun eigen specifieke werking.

Beperken eiwitverlies in de pens met ProtiSpar

In de pens is een bepaalde groep bacteriën (HAP-bacteriën) aanwezig, welke zodra een koe voer opneemt, het eiwit willen afbreken in ammoniak. Door deze snelle afbraak gaat veel eiwit in de pens onbenut verloren en wordt het melkureum hoger. De plantextracten in ProtiSpar zorgen voor een remming van deze HAP-bacteriën, waardoor meer microbiële eiwit productie in de vorm van DVE plaats vindt. Hierdoor stijg het melkeiwit en de melkproductie en wordt het ureumgehalte in de melk lager. Dit laatste is ook gunstig voor bedrijven die mest moeten afvoeren en forfaitair de mestboekhouding invullen.

Door de toevoeging van ProtiSpar kunnen koeien extra eiwit uit het rantsoen benutten wat overeenkomt met een halve kilo sojaschroot. Advies 20 gram per koe per dag, persbaar in mengvoeder of ingemengd in een meel of  een mineralenmengsel. Kosten ongeveer €0,06/koe/dag. Een halve kilo sojaschroot kost al snel meer dan € 0,25.

NitroShure, goedkoop penseiwit

NitroShure is een langzaam vrijkomend voederureum, wat kan worden ingezet bij een tekort aan pens-eiwit. In Nederland wordt in de meeste rantsoenen een OEB van rond de 250 aangehouden voor een goede penswerking. Normaal voederureum wordt in de pens binnen 2 uur afgebroken tot NH3. Dit gaat vaak sneller dan dat de pens bacteriën er microbieel eiwit van kunnen maken. Daardoor ontstaat er veel verlies aan NH3 via de penswand, dat dan als ureum via de urine het lichaam verlaat. Het grote voordeel van NitroShure zit in het feit, dat het ureum is gecoat en langzaam in de pens vrijkomt, waardoor het wel tot 8 uur werkt. Dit verhoogt de microbiële eiwitvorming wat de productie van de koeien verbetert. Tevens werkt het positief door in de stikstofbalans in de kringloopwijzer.

In situaties waarbij de DVE-voorziening op peil is, maar de OEB lager dan 250, kan een product als  slow release ureum een waardevolle aanvulling zijn. Het is belangrijk dat de pens-microben gedurende een etmaal over voldoende stikstof (N) kunnen beschikken voor een optimale microbiële eiwitproductie en een goede celwandafbraak. Een goede penswerking geeft een betere melk en eiwitproductie en beter verteerde mest.

Het eiwit in Nitroshure wordt beschermd door een vetcoating. Hierdoor koopt u niet alleen eiwit, maar ook voederwaarde (315 VEM), de voederwaarde van 1/3 kg krachtvoer.

Nitroshure bevat 2550 gram ruw eiwit, 2540 OEB, 315 VEM en 9% ruw vet. Met 50 tot 100 gram NitroShure per koe per dag kunt u al veel doen. 100 gram kost rond de € 0,18.

Optimaliseren penswerking met Diamond V

Om een goede microbiële eiwit productie te realiseren, is het belangrijk dat de pens gezond is en dat celwanden optimaal worden afgebroken. Een gezonde pens heeft een goede zuurtegraad (geen pensverzuring). De gist fermentatie producten in Diamond V ondersteunen de celwand- afbrekende bacteriën waardoor er meer pens- energie uit het opgenomen ruwvoer beschikbaar komt, wat positief is voor de microbiële eiwitvorming. Al na 14 dagen ontdekt u dat de mest mooier en beter verteerd is, als teken dat de koe er meer energie heeft uitgehaald. Gemiddeld stijgen de koeien meer dan een liter melk, een aantal weken na inzet van Diamond V. De kosten zijn 9 a 10 eurocent per koe, dus het kan al snel uit dit product te voeren.

Juiste eiwitkwaliteit op darmniveau met pensbestendige aminozuren

Aan de samenstelling van het microbieel eiwit vanuit de pens kunnen we weinig veranderen. Op darmniveau kunnen we echter wel zorgen, dat het bestendige voereiwit de optimale samenstelling heeft. Bekend is dat een tekort aan essentiële aminozuren een negatieve invloed heeft op de vertering van de andere aminozuren. Bij melkvee is bekend dat op darmniveau Methionine en Lysine het eerst limiterend zijn. Indien in berekeningen aangetoond wordt dat er een tekort is aan één of beide van deze aminozuren, dan kunnen deze aangevuld worden met pensbestendige aminozuren als AminoShure- XM (Methionine) en AminoShure- L (Lysine). Speerstra kan deze beide  producten leveren.

Middels bovenstaande info, hopen we u wat handvaten te hebben aangereikt om met duur eiwit om te gaan. Graag denken we met u mee over de mogelijke toepassing van bovenstaande producten op uw bedrijf.

Neem bij vragen gerust contact op met één van onze accountmanagers.
Telefoon 00 31 (0)514 56 90 01  of e-mail: mail@speerstra.com


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken