white figure

Beperk broei in het rantsoen

Geiten 17 juni 2021

Elke veehouder overkomt het wel eens, broei in de gras- of maiskuil, of een warm rantsoen aan het voerhek. Dit geeft ten eerste een negatieve smaak en geur wat opname en melk kost, maar is ook verlies aan voederwaarde. Suikers hebben een hoge voederwaarde en als deze verbruikt worden in een broeiproces, dan komt deze energie niet meer in de geit. In principe geldt, voer of energie wat niet verloren gaat, behoeft ook niet aangevuld of gecorrigeerd te worden.

Hoe ontstaat broei?

Zodra voer aan het voerhek komt, is het in aanraking geweest met zuurstof. Door zuurstof worden microben en schimmels in het voer actief en gebruiken suikers en zuren als melkzuur voor hun groei. Hierdoor gaat de pH omhoog en gaat het vermeerderen van de microben nog sneller. Een gevolg is dat ook de temperatuur stijgt, waardoor het bederf nog sneller gaat.

Schadelijke schimmels

Broei en schimmels in het voer geven dus niet alleen voederwaardeverlies, de drogestof-opname wordt verlaagt, maar het kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Een schimmel op zich vindt een geit niet smakelijk, maar schimmels kunnen schadelijke toxines produceren waarvan geiten allerlei problemen kunnen krijgen.

Afhankelijk van de soort toxinen kan zich dat uiten in pensstoringen, klauw- of vruchtbaarheids- problemen of een verminderde weerstand met bijvoorbeeld meer clostridium of (coli) uierontsteking als gevolg. Deze toxinen zijn niet zichtbaar en dat is het verraderlijke er van. Vooral bij hittestress als de darmwand wat meer open staat (Leaky Gut), kunnen toxines en coli extra hard toeslaan met alle schadelijke gevolgen van dien.

Broei beperken

Een eerste vereiste is dat het voer fris aan het voerhek komt, daarna is het belangrijk dat het voer ook fris blijft. Broei in het voer kost opname en geeft voederwaarde verlies. Een broeiremmer bij heet weer is dan ook geen overbodige luxe.

SoftAcid

SoftAcid is een veilig zuur die even krachtig is als een puur zuur. Echter doordat de zuren in SoftAcid gebonden zijn aan een lignosulfonaatzuur zijn de moleculen dusdanig groot geworden dat het veel minder corrosief is.

SoftAcid t.o.v. pure zuren samengevat:
• Minder gevaarlijk voor de ogen en huid van de veehouder.
• Minder aantasting aan de machines.
• Smakelijker dan een puur zuur (minder scherp in de bek).
• Net zo effectief tegen broei als pure zuren.

Het advies is om een dosering van 2 à 3 kg per ton voer toe te passen.

Voor meer informatie over SoftAcid kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken