white figure

Hoe verbeter ik de voerefficiëntie van mijn koeien?

Het is altijd rendabel om eens te onderzoeken of koeien het voer wel optimaal benutten. Het is jammer als duur geteeld ruwvoer of aangekocht krachtvoer niet optimaal wordt omgezet in melk of vlees. Wat kunt u doen om de voerefficiëntie van uw koeien te verbeteren?

8 tips voor een betere voerefficiëntie

 1. Zorg voor een goede kwaliteit ruwvoer: goed verteerbaar ruwvoer met een hoge voederwaarde scoort beter dan een slecht verteerbare kuil met een lage voederwaarde. Zetmeel in de pens geeft meer energie dan celwanden, dat werkt positief door op de voerefficiëntie. Voer moet smakelijk zijn en geen broei, schimmel of toxische stoffen bevatten. Broei in gras of maiskuil geeft verlies aan voederwaarde. Goed in- en uitkuil- management zijn hierbij belangrijk.
 1. Voldoende aanbod van schoon en fris drinkwater is belangrijk voor een goede vertering.
 1. Bij voorkeur hebben alle koeien een eigen vreetplaats, zodat er geen “Slug Feeding” plaats vindt.
 1. Schuif het voer regelmatig aan: voor een optimale penswerking dienen energie en eiwit synchroon vrij te komen in de pens. Voorwaarde hierbij is dat er geen selectie kan plaats vinden aan het voerhek. Te snelle doorstroming van het voer door de koe, geeft een lagere voerbenutting.  Een te trage doorstroming geeft een te lage voeropname.
 1. Laat de tussenkalftijd niet te veel oplopen: een lange tussenkalftijd is nadelig voor de voerefficiëntie. Koeien stoppen dan te veel energie in groei en te weinig in melk (tenzij de koeien zeer persistent zijn). Vooral in de zomer bij hittestress kunnen bedrijven gemakkelijk uitlopen in de tussenkalftijd. Koeien vreten minder bij hitte en als de lagere voeropname niet wordt gecompenseerd, met een energierijk product als bijvoorbeeld Bergafat F100, dan zie je na de hitte periode vaak dat koeien minder goed drachtig zijn geworden of niet meer drachtig zijn.
 1. Houdt de BCS goed in de gaten: schrale koeien moeten energie gebruiken om het lichaamsgewicht weer op peil te krijgen, wat nadelig is voor de voerefficiëntie. Een hoog productieve veestapel heeft daarentegen in verhouding minder onderhoudsvoer nodig, wat juist weer gunstig is voor de voerefficiëntie.
 1. Voorkom gezondheidsproblemen: klauwproblemen, mastitis, IBR en BVD hebben geen positieve invloed op opname en benutting. De energie gaat dan naar het afweermechanisme van de koe.
 1. Stimuleer de pensfermentatie: een gezonde balans in de pens zorgt voor een betere vertering. Diamond V bevat metabolieten die de pensbacteriën ondersteunen die de ruwe celstof in de pens moeten afbreken. Hierdoor kan ruwvoer efficiënter worden omgezet in energie voor de koe. Dit is vaak al na twee weken zichtbaar door beter verteerde mest.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken