white figure

Suiker voor een betere vertering

Suikers zijn een belangrijke energiebron voor mens een dier. Te veel is niet goed, maar te weinig ook niet. Door de zoete smaak geven suikers smaak aan het rantsoen, maar suikers hebben vooral ook een belangrijke functie in de pens van herkauwers bij de vertering.

Stimuleer goede schimmels

Het moeilijkst te verteren in de pens zijn de celwanden (NDF). In de pens leven bepaalde stammen schimmels die een belangrijke rol spelen bij de vertering van deze celwanden. Schimmels openen als het ware de vezels waardoor de cel- inhoud beschikbaar komt. Bepaalde suikers stimuleren de groei van deze schimmels wat een positief effect heeft op de celwandvertering.

Suiker en pensverzuring?

Te veel suiker wordt vaak in verband gebracht met pensverzuring. Dit is niet altijd terecht, want de afbraak van onbestendig zetmeel verlaagt de pH in de pens veel sneller dan suikers. Door het zetmeel in het rantsoen deels te vervangen door suikers, zullen we een betere controle over de pens-pH hebben en de verteerbaarheid van vezels zal daardoor verbeteren.

Onderzoek: méér melk en hogere gehaltes

Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken gedaan die de waarde van het toevoegen van suiker aan rantsoenen hebben aangetoond. De meeste van deze studies zijn uitgevoerd door toevoeging van melasse of sucrose aan het rantsoen. Bij meerdere van deze studies werd een gedeelte van het onbestendige zetmeel vervangen door de suikers, waarbij het overige koolhydraat- aandeel (OK) constant werd gehouden. Vooral in de wat graskuilrijkere rantsoenen blijkt het toevoegen van gemakkelijk beschikbare koolhydraten in de vorm van suikers de stroom van microbiële eiwitten en niet-ammoniakstikstof naar de dunne darm te verhogen. Dit resulteert in een hogere melkgift en een positief effect op de gehaltes.

 Wanneer extra suikers voeren

Met name bij graskuilen met een hoog aandeel oplosbaar eiwit kan het verstandig zijn om wat extra suikers aan het rantsoen toe te voegen, vooral om de microbiële eiwitproductie (DVE) te stimuleren.

Bij suikerrijke kuilen (>100 gr suiker) moet juist voorzichtig worden omgegaan met het toevoegen van suikers aan het rantsoen. Celwand- afbrekende bacteriën gebruiken graag aminozuren als N- bron. Als deze onvoldoende in de pens aanwezig zijn, gebruiken ze ammoniak (NH3) wat basisch is, waardoor de pens sneller verzuurd.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken