Kleine herkauwers

Onder de categorie kleine herkauwers vallen de (melk)geiten en (melk)schapen. Ook dit is een sector waarbij een optimale voeding, goed afgestemd op de behoefte van het dier van groot belang is om zo gezondheidsproblemen te voorkomen.

 

Speerstra biedt met haar producten een aantal voordelen voor de kleine herkauwers:

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie, verbetering vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk

Specialisaties