white figure

Risico bij krachtvoer combineren

Geiten 18 februari 2020

Veel krachtvoer in combinatie met hoog melkzuurgehalte in het kuilgras zorgen voor risicovolle omstandigheden. Het is hierdoor belangrijk om de penswerking en de darmgezondheid te ondersteunen.

In het bijzonder de natte en snel verteerbare kuilen in combinatie met veel krachtvoer(achtigen) vormen een risico voor uw geiten. Bij natte kuilen zijn de celwanden al ingeweekt, waardoor de cel- inhoud extra snel vrijkomt. Bovendien bevatten natte kuilen meer kuilzuren. Bij een hoog aandeel melkzuur geven deze extra kans op pensverzuring, omdat dit qua zuur één van de laagste pH heeft. Daarnaast komt er bij de afbraak van snelle krachtvoeders nog weer extra melkzuur in de pens.

Bij pensverzuring sterven de celwand- afbrekende bacteriën het eerst af, waardoor het ruwvoer minder goed wordt afgebroken. Erger nog is, dat de pens- pappillen die de energie uit het voer moeten opnemen in het bloed, beschadigen. Een beschadigde pens duurt zes tot acht weken voordat deze hersteld is. Pensverzuring kost melkopbrengst, maar is ook zeer nadelig voor de klauwgezondheid en de vruchtbaarheid.

Meer goede bacteriën in de pens

Diamond V (fermentatieproduct uit gisten) is in staat om meer goede bacteriën in de pens verwezenlijken. Als we praten over goede bacteriën, dan gaat het in dit geval over de melkzuur omzettende bacteriën en de vezel verterende bacteriën, respectievelijk stijgt dit met 60% (Callaway and Martin. 1997) en 82% (Harrison et al. 1988). Door Diamond V aan het rantsoen toe te voegen stimuleren deze pensbacteriën en daarmee het pensmilieu, de pens is ook wel de motor van de geit.

Meer zekerheid tijdens stressmomenten

Over het algemeen wordt er bij geiten een ruime kracht- ruwvoer verhouding gevoerd. Dit betekent dat er meer snelle koolhydraten in het rantsoen zitten. Deze energie wordt voor een deel omgezet in melkzuur. Melkzuur zorgt in de pens voor een fikse pH daling. Het is daarom zaak dat dit zo snel mogelijk wordt omgezet naar propionzuur. Diamond V stimuleert bacteriën in de pens die melkzuur omzetten naar propionzuur. Propionzuur wordt omgezet naar glucose en uiteindelijke lactose. Door het stimuleren van deze melkzuur afbrekende bacteriën wordt het rantsoen dus een stuk veiliger.

Ruwvoerbenutting

Naast een verzekeringspremie voor het snelle voer, stimuleert Diamond V ook de vezel verterende bacteriën. Dit betekend dat ruwe celstof beter wordt afgebroken. Dit resulteert in een verhoogd aandeel azijnzuur en een hogere drogestof opname. Diamond V vervangt geen ruwvoer, maar zorgt juist voor een betere benutting ervan. Omdat de belasting van de pens met melkzuur wordt tegengegaan, wordt het rantsoen veiliger.

Darmgezondheid

Als de pens van een geit goed op streek is zonder te veel melkzuur en een goede voervertering, dan zal er ook minder LPS (endotoxinen) vrijkomen in de pens. Deze endotoxinen kunnen bij het aankomen in de darmen via de darmwand in de bloedbaan terecht komen. Deze endotoxinen hebben hier voornamelijk een negatief effect op het immuunrespons. Voornamelijk tijdens stressmomenten, zoals rantsoenwisselingen, verhokken of hittestress dit veelvuldig voorkomen.
Men spreekt van het lekkende darmsyndroom (leaky gut) wanneer er sprake is van een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand. Dit houdt in dat de darmwand gemakkelijker te doordringen is door stoffen (endotoxinen) die daar niet doorheen zouden mogen komen.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken