white figure

Slow Release Ureum, goedkoop penseiwit

Rundvee 12 december 2022

Slow Release Ureum, goedkoop penseiwit

Slow release ureum is een langzaam vrijkomend voederureum, wat kan worden ingezet bij een tekort aan pens-eiwit. In Nederland wordt in de meeste rantsoenen een OEB van rond de 250 aangehouden voor een goede penswerking. Normaal voederureum wordt in de pens binnen 2 uur afgebroken tot NH3. Dit gaat vaak sneller dan dat de pens bacteriën er microbieel eiwit van kunnen maken. Daardoor ontstaat er veel verlies aan NH3 via de penswand, dat dan als ureum via de urine het lichaam verlaat. Het grote voordeel van slow release ureum zit in het feit, dat het ureum is gecoat en langzaam in de pens vrijkomt. Omdat het wel tot 8 uur werkt, wordt de benutting hoger. Dit verhoogt de microbiële eiwitvorming wat de productie van de koeien verbetert. Tevens werkt het positief door in de stikstofbalans in de kringloopwijzer.

In situaties waarbij de DVE-voorziening op peil is, maar de OEB lager dan 250, kan een product als slow release ureum een waardevolle aanvulling zijn. Het is belangrijk dat de pens-microben gedurende een etmaal over voldoende stikstof (N) kunnen beschikken voor een optimale microbiële eiwitproductie. Ook voor een goede celwandafbraak is steeds voldoende stikstof in de pens nodig. Een goede penswerking geeft een betere melk en eiwitproductie en beter verteerde mest.

Wanneer slow release ureum inzetten

Als de in de darm-verteerbare hoeveelheid Methionine en Lysine gedekt is en het ruw- eiwitgehalte in het rantsoen lager is dan 15 procent, kan Nitroshure worden ingezet om het eiwittekort aan te vullen. Dat geldt ook bij een te lage OEB of te lage eiwitfracties in de pens. Bij hoge prijzen voor eiwitrijke grondstoffen is het extra interessant om een slowrelease ureum in te zetten.

In onderstaande situaties kan de OEB of de hoeveelheid pens-eiwit te laag zijn.

– Droge en of grove graskuilen
– Kuilen met een hoog suikergehalte. Suiker en eiwit wisselen elkaar uit. Kuilen met een hoog
suikergehalte hebben vaak een goede DVE maar een te laag gehalte aan pens- eiwit of OEB.
– Snijmaisrijke rantsoenen. Snijmais is een energierijk, maar eiwitarm product.
– Rantsoenen met producten met een negatieve OEB als aardappelvezels of perspulp.
– Graskuilen waarbij broei is opgetreden en het eiwit (te) bestendig is geworden.

Tot slot: over Slow Release Ureum

 • Een te laag melk-ureum in combinatie met een laag melkeiwitgehalte kan een indicator zijn voor een eiwittekort op pens-niveau.
 • Bij een eiwittekort in de tweede helft van de lactatie, valt de productie tegen en treedt vervetting bij koeien op, wat problemen kan geven in de volgende lactatie.
 • Een slecht werkende pens-fermentatie door een tekort aan pens-eiwit, kan in de melk een hoog ureumgehalte geven. De pens verzuurt dan eerder en werkt niet optimaal.
 • Het eiwit in Nitroshure wordt beschermd door een vetcoating. Hierdoor koopt u niet alleen eiwit, maar ook voederwaarde (315 VEM), de voederwaarde van 1/3 kg krachtvoer.
 • Nitroshure bevat 2550 gram ruw eiwit, 2540 OEB, 315 VEM en 9% r.vet.
 • Speerstra levert slow release ureum onder de naam NitroShure.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken