white figure

Het belang van een goede pensfermentatie

Naast het feit goed ruwvoer te winnen, is het belangrijk dat geiten dit ruwvoer optimaal benutten. We kunnen middels rantsoenberekeningen een goed uitgebalanceerd rantsoen samenstellen, zodat energie en eiwit goed op elkaar zijn afgesteld en de pens goed in staat is veel microbieel eiwit te maken.

Gezonde pensfermentatie

Voor de vorming van microbieel eiwit in de pens is vier maal zoveel pensenergie dan penseiwit nodig. Energie is meestal de beperkende factor in. Bij onvoldoende energie en wel voldoende eiwit, zien we vaak een hoger ureumgehalte in de melk. Eigenlijk dus heel gemakkelijk: vier maal meer energie voeren dan eiwit. Er zijn echter nog twee zaken belangrijk. Ten eerste moet de hoeveelheid energie en eiwit voldoende zijn en de afbraak moet zoveel mogelijk gelijktijdig plaats vinden. Daarnaast is het gelijktijdig voeren van energie en eiwitten van belang, met als aanvulling dat een geit het voer niet kan uitselecteren.

Een andere voorwaarde voor een optimale penswerking is een optimaal klimaat voor de pens bacteriën en de protozoa in de pens. Pensverzuring of giftige stoffen kunnen de penswerking negatief beïnvloeden. Pensverzuring ontstaat bij een te grote opname aan snel afbreekbare koolhydraten ineens, of doordat een geit te weinig herkauwd. Een voldoende hoge ruwvoer/ krachtvoer verhouding is daarbij cruciaal. De verslechterde penswerking tijdens pensverzuring kan er voor zorgen dat het er een overmaat van eiwit de dikke darm bereikt. Bacteriën als clostridium kunnen erg goed op groeien op deze eiwitten. Met diarree tot gevolg.

Pensverzuring

Voor een optimaal pensklimaat met een gezonde pensflora kunnen bepaalde producten worden ingezet, zoals Diamond V. Dit is een mix van producten (metabolieten) die door gisten zijn gemaakt. In Diamond V zitten verschillende metabolieten met elk een eigen positieve werking in de pens. Diamond V stimuleert de pensbacteriën die zich bezig houden met de vertering van en de benutting van het voer. Dit betekent dat uw geiten het voer beter verteren en een efficiëntere omzetting naar melk.

Zoals hierboven gesteld, ligt pensverzuring op de loer bij een te grote opname aan snel afbreekbare koolhydraten. De koolhydraten zullen deels omgezet worden in melkzuur. Melkzuur heeft een zeer lage PH en kan daardoor pensverzuring veroorzaken. Een geit kan de voederwaarde van het melkzuur alleen benutten als melkzuur eerst wordt omgezet naar propionzuur. De lactaat gebruikende bacteriën voeren dit uit in de pens. Diamond V zorgt voor meer lactaat gebruikende bacteriën in de pens, waardoor er minder kans is op pensverzuring en het melkzuur snellere en efficiëntere omzetting naar propionzuur. Propionzuur wordt via de penswand opgenomen in het bloed en wordt in de lever omgezet in glucose en lactose. Veel lactose betekent meer melk.

Hieronder ziet u welke bacteriën in de pens worden gestimuleerd. Daarnaast onderdrukt Diamond V enkele ziekteverwekkers (Pathogenen), wat positief is voor de gezondheid van uw vee.

Voordelen van het gebruik van Diamond V

 • Betere afbraak en benutting van de celwanden in het voer
 • 5 procent verbetering van de voerefficiëntie
 • Snellere omzetting van melkzuur in propionzuur
 • Minder kans op pensverzuring, ook bij hitte
 • Hogere weerstand

 


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken