Een hogere voerefficiƫntie en lagere voerkosten
Rundvee

De rundveehouderij is een sector waarbij een optimale voeding , goed afgestemd op de behoefte van de koe van groot belang is. Gezonde, probleemloze koeien vormen de basis voor een goed bedrijfsresultaat.

 

Speerstra Feed Ingredients biedt met haar producten een aantal voordelen voor de rundveehouderij:

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie, verbetering vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk
  • Lager verlies van zware metalen en mineralen naar het milieu