Sector

Rundvee Vleesklaveren

Voeding vleeskalveren

De vleeskalverensector vraagt om een gezonde voeding. Deze dient goed afgestemd te zijn op de behoefte van het kalf. Het kan zijn dat uw kalveren een verschillende immuunstatus hebben. Dit hangt af hoeveel biest ze gekregen hebben. Na transport van de vleeskalveren en het contact met andere dieren moet er aandacht besteed worden aan de gezondheid van de luchtwegen van het kalf. Door de juiste producten houdt u de gezondheid van de vleeskalveren hoog.

De voordelen van onze producten

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Lager verlies van zware metalen en mineralen naar het milieu

Voeradvies aanvragen

Nieuws gerelateerd aan rundvee

De melkveehouderij in Nederland kan vooruit met behulp van innovaties uit het buitenland. Zoveel werd duidelijk tijdens een studieochtend waarin verschillende voeradditieven uit het portfolio van Speerstra Feed Ingredients voor het voetlicht werden gebracht. Het formuleren van een melkveerantsoen gebeurt in Nederland vaak op basis van het VEM/DVE-systeem. Het Amerikaanse Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS-model) zorgt echter voor een betere voorspelling van de melkproductie, constateert dierenarts Bertjan Westerlaan tijdens een studieochtend van Speerstra Feed Ingredients. Het model gaat uit van afbraaksnelheid, verteerbaarheid en passagesnelheid. “De afbraaksnelheid is een kenmerk van het voer en de passagesnel...
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen

Onze merken