Sector

Rundvee Vleesklaveren

Voeding vleeskalveren

De vleeskalversector vraagt om een gezonde voeding. Deze dient goed afgestemd te zijn op de behoefte van het kalf. Het kan zijn dat uw kalveren een verschillende imuunstatus hebben. Dit hangt af hoeveel biest ze gekregen hebben. Na transport van de vleeskalveren en het contact met andere dieren moet er aandacht besteed worden aan de gezondheid van de luchtwegen van het kalf. Door de juiste producten houdt u de gezondheid van de vleeskalveren hoog.

De voordelen van onze producten

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Lager verlies van zware metalen en mineralen naar het milieu

Nieuws gerelateerd aan rundvee

Als voereiwit duur is en de melkprijs niet mee stijgt, komen de inkomens van melkveehouders onder druk te staan. Minder eiwit is een besparing, maar kost meestal ook melkopbrengst. Gelukkig zijn er een aantal producten die kunnen helpen om toch wat op eiwit in de voeding te kunnen besparen. Hieronder een aantal mogelijkheden en producten met elk hun eigen specifieke werking.

Beperken eiwitverlies in de pens met ProtiSpar

In de pens is een bepaalde groep bacteriën (HAP-bacteriën) aanwezig, welke zodra een koe voer opneemt, het eiwit willen afbreken in ammoniak. Door deze snelle afbraak gaat veel eiwit in de pens onbenut verloren en wordt het melkureum hoger. De plantextracten in ProtiSpar zo...
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen
Nieuwsbrief

Onze merken