white figure

Snijmais en pensverzuring

Rundvee 18 februari 2020
Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar de verteringssnelheid van zetmeel uit snijmais. Als snijmais net is ingekuild, is het zetmeel nog niet ontsloten en zeer moeilijk verteerbaar voor een koe. Als er te snel na inkuilen van snijmais wordt gevoerd, is de kans erg groot dat het zetmeel te bestendig is en niet in de dunne darm kan worden verteerd. Na enkele maanden ingekuild te hebben gezeten is het (bestendige) zetmeel uit snijmais goed te verteren. We zouden ook kunnen zeggen, dat elke veehouder eigenlijk nog 3 maanden oude snijmais zou moeten kunnen voeren, alvorens er van de nieuwe oogst gevoerd moet worden.

Uit onderzoek blijkt verder dat snijmais tijdens het inkuilproces steeds onbestendiger wordt. Er wordt steeds minder in de darm verteerd, en juist steeds meer in de pens. Deze verschuiving is bij hele droge snijmais (>40%) hoger dan bij vochtiger ingekuilde mais. Bij droge snijmais kan de bestendigheid terug lopen van 37 procent bestendig zetmeel tot 17 procent na 11 maanden. Hoe langer de snijmais ingekuild zit, hoe meer zetmeel er dus in de pens wordt afgebroken. Bij een grotere zetmeel afbraak in de pens, is er een verhoogde kans op melkzuurvorming en pensverzuring.

Een andere trend die we zien, is dat de hoeveelheid melkzuur ook in snijmaiskuilen stijgt. Uit de gemiddelden van Eurofins blijkt dat de hoeveelheid melkzuur in snijmais silage de laatste 5 jaar met bijna 20 procent is gestegen. Een verklaring hiervoor moet vooral gezocht worden in een toenemend gebruik van een toevoegmiddel voor de conservering van snijmais. Deze middelen bevatten vaak melkzuurbacteriën om de pH snel te verlagen. Voor het inkuilproces is dat heel goed, maar voor de koe betekent dit dat er al melkzuur met de snijmais mee in de pens komt. Melkzuur is een van de zuurste zuren die de pH in de pens snel kan verlagen.

De combinatie van steeds meer vrijkomend zetmeel in de pens en een hoger melkzuurgehalte in de snijmais, geeft dat er extra aandacht moet zijn om de pH in de pens de gehele dag boven de kritische grens van 5,8 te houden. Twee zaken zijn daarbij belangrijk:

 1. Bufferen met een product dat lang genoeg werkt
 2. Zorg ervoor dat melkzuur in de pens zo snel mogelijk wordt omgezet in propionzuur
 1. Bufferen

Natriumbicarbonaat is een product dat veel wordt gebruikt om te bufferen. Voordeel is dat het goedkoop is. Nadeel is dat het maar 2 uur buffert en dat bij grotere hoeveelheden boven 150 gram/koe/dag de voeropname lager wordt. pHix- Up is een product dat driemaal zo sterk buffert als natriumbicarbonaat en tot 6 uur buffert. pHix- Up is een mix van speciaal geselecteerde magnesiumbronnen, die naast een goede buffering ook zeer goed opneembaar magnesium bevat. Het voeradvies is 50 tot 100 gram per koe per dag.

 1. Melkzuur opnemen

Diamond V, gefermenteerde gist, bevat nutriënten die de melkzuur- afbrekende bacteriën stimuleert. Hierdoor vermeerderen deze bacteriën sneller en wordt melkzuur meer en sneller omgezet in propionzuur. Hierdoor kan een koe de energie uit melkzuur gebruiken voor melkproductie en kan melkzuur minder schade doen in de pens. Bijkomend voordeel is, dat ook celwanden beter worden verteerd.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken