white figure

De gewenste aanloop tijdens de start van de lactatie

Rinder 7 april 2020

Na de geboorte van biggen of een kalf zal de motor van een zeug of koe weer moeten opstarten. Er moet immers weer biest/melk geproduceerd worden. Door deze abrupte verandering van een droogstaand dier naar een producerend dier, kan een dier melkziekte krijgen.

Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed dat ontstaat doordat na het kalven de calciumbehoefte snel toeneemt voor de productie van melk. Als een koe of zeug een kleine aanloop kan nemen door de calciummobilisatie te stimuleren tijdens de droogstand, zal de start van de lactatie een stuk soepeler verlopen.

De calciummobilisatie kan gestimuleerd worden door de juiste kation-anion balans (KAB) in het rantsoen. Onder Nederlandse omstandigheden is de KAB meestal vrij hoog, door de hoge Kalium- gehalten in de graskuil. Hierdoor is de kation-anion verhouding vaak niet in balans. De koe of Zeug zal hierdoor niet de calciummobilisatie inwerking zetten voordat ze afkalft. De gewenste aanloop tijdens de start van de lactatie zal hierdoor niet aanwezig zijn.

Door Speerstra DCAD mix, speciaal gecoate anionische/zure zouten met een KAB van -12.700 mEq per kg, toe te voegen aan het rantsoen verlaagt u de KAB. Om het verschil te compenseren, gaat de koe meer calcium via de urine uitscheiden. Speerstra DCAD mix onderscheidt zichzelf van andere anionische zouten, doordat het een betere smakelijkheid heeft, minder irritatie veroorzaakt en een KAB-concentratie van -12.700 mEq. Daarnaast komen de anionische zouten door de coating geleidelijk vrij, hierdoor is er een betere opname.

Rekenvoorbeeld:

Droogstandsrantsoen: graskuil, maïs, gerstestro.

De opname van een droge koe is ongeveer 11,5 kg ds. Het rantsoen heeft een KAB van 250 mEq/kg ds. Om dit te verlagen naar een KAB van 0, moet de KAB per kg ds met 250 mEq dalen.

Berekening:

Opname x daling KAB per kg ds = Totale daling KAB

11,5 kg ds x 250 mEq = 2875 mEq totaal

Totale daling KAB / KAB Speerstra DCAD mix = Aantal kilogram Speerstra DCAD mix per koe per dag

2875 mEq / 12.700 mEq = 0,226 kg of te wel 226 gram Speerstra DCAD mix per koe per dag

Een droogstaande koe, die circa 14.5 liter urine produceert zal in dit geval bij gebruik van Speerstra DCAD mix 7,5 gram calcium per dag meer uitscheiden via de urine. Wanneer direct na het kalven de verstrekking van Speerstra DCAD mix wordt stopgezet, heeft de koe deze 7,5 gram calcium direct beschikbaar. Deze positieve invloed op de calciumhuishouding, zal gunstig werken tegen stofwisselingsziektes. Ook zal deze hoeveelheid calcium direct beschikbaar zijn voor de productie van plusminus 4 liter biest.

Klik hier voor een download met meer informatie over de Speerstra DCAD mix.

  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier

   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Unsere Marken