white figure

Meer melk met een stabiele pens-pH

Een stabiele zuurgraad in de pens (pens-pH) verbetert de penswerking en is belangrijk voor de gezondheid en productie van melkkoeien. Uit onderzoek blijkt dat het verstrekken van NutriTek helpt om de pens-pH stabieler te houden. Ook helpt het tegen melkvetverlaging. Het toevoegen van Diamond V aan het melkveerantsoen heeft eveneens een stabiliserende werking op de pens en gaat ook melkvetdepressie tegen.

NutriTek: geavanceerd gezondheidsproduct

NutriTek is het meest geavanceerde nutritionele gezondheidsproduct voor melkvee van Diamond V. NutriTek bestaat uit aangetoonde werkzame metabolieten van Diamond V met antioxidanten en polyfenolen. Deze unieke, zogenoemde bioactieve stoffen, versterken de pens- en darmgezondheid en het immuunsysteem van de koe. Dat levert meer melk met een hoger vetgehalte op.

Pens- en darmgezondheid

NutriTek verbetert de pens- en darmgezondheid door het stabiliseren van de pens-pH. Ook werkt het positief op de samenstelling van de darmflora en op de darmwand. Dat komt de voervertering en voerbenutting ten goede. Voor gezonde koeien die veel melk produceren, is een goede penswerking cruciaal. Belangrijk daarin is een zo stabiel mogelijke pens-pH. Met name rondom afkalven bestaat er een groot risico op pensverzuring, vanwege de afgenomen voeropname. Onderzoek laat zien dat de pens-pH stabieler blijft bij het verstrekken van NutriTek. Een stabielere zuurgraad van de pens verhoogt de droge stofopname in het begin van de lactatie en verlaagt het risico op subacute pensverzuring ofwel subacute ruminal acidosis (SARA), waarbij de pens-pH minimaal 3 uur lager is dan 5,8.

In een Amerikaans onderzoek (2018) met 60 koeien werden op de eerste twee dagen na afkalven 30 koeien gevoerd met NutriTek en de andere 30 niet. “Bij de groep die geen NutriTek kreeg, zie je meer variatie in de zuurgraad met grotere pieken en dalen gedurende twee weken na afkalven, hier was sprake van SARA. Bij de NutriTek gevoerde koeien was de zuurgraadindex alleen de eerste dagen hoog, maar nam daarna snel af. De pens-pH was stabiel. De koeien hadden geen SARA, vraten beter door en verloren minder conditie”, vertelt Jan Speerstra. De voerefficiëntie verbetert en dat levert meer melk op over de gehele lactatie.

Melkvetverlaging voorkomen

Het voorkomen van een te lage pens-pH is ook belangrijk om verlaging van het melkvetgehalte tegen te gaan. Een lage pH veroorzaakt biohydrogenering van onverzadigde vetzuren in de pens, waarbij tussenproducten worden gevormd, zoals de vetzuren trans-10 en cis-12. Deze vetzuren veroorzaken een verlaging van het melkvet. NutriTek en Diamond verminderen de productie van trans-10 en cis-12 en helpen daarmee een daling van het melkvetgehalte te voorkomen. Dat helpt om het rendement van melkveehouders te verbeteren.

Meer informatie over Nutritek? Vindt u hier.

  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier

   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Unsere Marken