Hittestress voorkomen bij rundvee en herkauwers

Warme temperaturen gaan in Nederland vaak samen met een hoge relatieve vochtigheid.

Stress verlaagt de weerstand waardoor de dieren sneller ziek worden en minder voer op zullen nemen. Dit kan vervolgens weer tot darmklachten leiden, en het ontstaan van diarree.

 

Rundvee/ herkauwers

Hittestress bij melkvee kan grote gevolgen hebben voor de voeropname, herkauwactitiveit, verteerbaarheid en opname van nutriënten. Door enkele complexe interacties in en rondom de koe zal niet alleen de melkproductie, maar ook het vet- en eiwitpercentage dalen.

 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat toevoeging van zowel gistcultuur als pensbestendig niacine zal leiden tot een hogere melkproductie (+ 1.2kg per dier per dag) en het zorgt ervoor dat het dier beter zijn warmte kwijt kan, door verwijding van de bloedvaten, waardoor hittestress wordt tegengegaan.