Verbeter de benutting van het ruwvoer

Het behalen van een betere voerefficiëntie is cruciaal, vooral nu er minder ruwvoer aanwezig is op het boerenerf. Dit begint bij het voeren van kwalitatief hoogwaardig ruwvoer, een uitgebalanceerd rantsoen en ervoor zorgen dat de koeien doorlopend beschikking hebben over vers voer.

 

Diamond V is een jarenlang beproefd product dat de ruwvoervertering op geheel natuurlijke wijze stimuleert. Het aantal pensbacteriën vermeerderd en ook de activiteit wordt verhoogd. Met name de celwand- en vezel afbrekende bacteriën in de pens, nemen toe.  Dit is ook duidelijk waarneembaar tijdens mestanalyses. De mest wordt homogener en is beter verteerd.

 

Diamond V stabiliseert dus het pensmilieu en gaat daardoor pensverzuring tegen. Bovendien voorkomt een gezonde pens stofwisselingsziekten. Voor een goede ruwvoerbenutting is een optimaal werkende pens, die in staat is grote hoeveelheden ruwvoer efficiënt te verwerken, onmisbaar. Tevens worden de bacteriën die melkzuur omzetten gestimuleerd. Melkzuur wordt o.a. omgezet in propionzuur; een belangrijke energiebron voor de koe. 

 

Voordelen van Diamond V in het rantsoen:

  • Betere penswerking en vertering van het rantsoen
  • Verhoging van de voerefficiëntie (6%)
  • Hogere melkgift (1.18 kg)
  • Gezondere koeien en minder uitval
  • Snelle omzet van melkzuur stimuleert de pens PH, hierdoor minder kans op pensverzuring.
  • Kan toxines binden. Dit kan belangrijk zijn bij maïs die aan droogte heeft geleden.

 

Klik hier voor meer informatie over Diamond V.

Of klik onder downloads op "Diamond V verbetert de vezelvertering" voor meer informatie. 

Gerelateerd nieuws