Bezoek onze stand op de VIV Europe Utrecht 31 mei t/m 2 juni! Meld u hier gratis aan

Sector

Varkens Zeugen

Voeding zeugen

Een gezonde zeug heeft goede voeding nodig. De zeug moet in goede conditie zijn om goede prestaties te kunnen leveren. Zeugen hebben een grote hoeveelheid calcium nodig om voldoende melk te kunnen produceren voor de biggen. Onze producten sluiten goed aan bij de behoefte. Wij kunnen met u de maximale productie realiseren.

De voordelen van onze producten

  • Gezondere darmwerking, efficiëntere voerbenutting
  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering voerconversie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Verbeterde vetvertering, minder diarree, lagere uitval
  • Hogere voeropname, hogere groei
  • Lager verlies van metalen en stikstof naar het milieu
  • Minder melkziekte

Voeradvies aanvragen

Nieuws gerelateerd aan varkens

Na de geboorte van biggen of een kalf zal de motor van een zeug of koe weer moeten opstarten. Er moet immers weer biest/melk geproduceerd worden. Door deze abrupte verandering van een droogstaand dier naar een producerend dier, kan een dier melkziekte krijgen. Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed dat ontstaat doordat na het kalven de calciumbehoefte snel toeneemt voor de productie van melk. Als een koe of zeug een kleine aanloop kan nemen door de calciummobilisatie te stimuleren tijdens de droogstand, zal de start van de lactatie een stuk soepeler verlopen. De calciummobilisatie kan gestimuleerd worden door de juiste kation-anion balans (KAB) in het rantsoen. Onder Nederlandse omstandigheden is de KAB meestal vrij hoog, door de hoge Kalium- gehalten in de graskuil. Hi...
Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen
Nieuwsbrief

Onze merken