Category

Pigs Piglets

Voeding biggen

Een goede start van de big is erg belangrijk. De big is gebaat bij goede voeding. Wij leveren een compleet pakket met voeding van big tot varken. De darmgezondheid van de big is een van de meest cruciale onderdelen, diarree is nummer één doodsoorzaak bij biggen. Het zorgt voor langzame groei en lage productiviteit. Door goede producten te gebruiken die de darmgezondheid van de biggen verbeteren kan de darmgezondheid verbeterd worden.

De voordelen van onze producten

  • Gezondere darmwerking, efficiëntere voerbenutting
  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering voerconversie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Verbeterde vetvertering, minder diarree, lagere uitval
  • Hogere voeropname, hogere groei
  • Lager verlies van metalen en stikstof naar het milieu

Related news pigs

The idea behind precision nutrition

We are glad to contribute towards healthy livestock and better returns for farmers. To achieve our aims, we develop innovative product concepts in partnerships with customers, suppliers and research institutes. Our products are proven by independent scienti  c research, and we are proud of this. By tailoring nutrition much more closely to the speci  c needs of various animals, health problems are much slower to develop. Feed utilisation improves as well, which helps to maximise production of milk, meat and eggs. This leads to: • Higher profits • Healthier animals • Better animal welfare • Less environmental pollution

New brochure

View all our products in the new Speerstra Feed Ingredients brochure by downloading it Read more

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd om het beste uit uw bedrijf te halen

Our brands