white figure

KAB-verlagen van het droogstandsrantsoen, waar moet u rekening mee houden?

Anionische zouten voeren aan de droge koeien ter voorkoming van melkziekte. Melkziekte komt voort uit een verstoord calcium/fosfor verhouding in het bloed. Dit ontstaat doordat na het kalven de calciumbehoefte snel toeneemt voor de productie van melk. Door de Kation-Anion Balans van het droogstandsrantsoen te beïnvloeden kan de calciummobilisatie gestimuleerd worden. Hoe gaat dit in zijn werk?

Kation-anion balans

De kation-anion balans wordt berekend door de verhouding tussen de positief geladen ionen (Kalium, Natrium) in verhouding tot de negatief geladen ionen (Zwavel, Chloride). Het KAV wordt uitgedrukt in milli-Equivalenten (mEq). De belangrijkste kationen zijn natrium (Na) en kalium (K), zij hebben een basische werking in het lichaam. De belangrijkste anionen zijn chloor (Cl) en zwavel (S), zij hebben een verzurende werking in het lichaam.

Bij een calcium arm rantsoen gaat een koe van nature calcium uit het bot mobiliseren. Bij een lage KAB gaat ze extra vrij maken uit de botten en spieren om deze verzuring tegen te gaan. Dit is een proces dat niet te lang moet duren, omdat het veel reserves kost. Het voordeel hiervan is wel dat de koe op het moment van afkalven genoeg calcium ter beschikking heeft, zodat de kans op melkziekte veel kleiner is en er voldoende goede biest wordt aangemaakt. Let op! Te hard verzuren werkt averechts, koeien zullen niet opuieren en de melkproductie wordt erg gedrukt.

Eiwitten uit de vermeende KAB-verlagers komen vaak uit het anionische zout dat gebruikt wordt. Bij gebruik van ammoniumchloride komt het eiwit uit de ammonium. Dit houdt in dat dit eiwit snel in de pens vrijkomt, vaak zo snel dat een droge koe er weinig mee kan. Voornamelijk omdat er ook weinig snelle energie gevoerd wordt tijdens de droogstand. Reken je deze eiwitten wel mee in het droogstandsrantsoen, dan kan het betekenen dat er op papier genoeg ruw eiwit gevoerd wordt, maar dat de biestkwaliteit alsnog tegenvalt. Lees hier meer over aminozuren in droogstandsrantsoenen. 

Praktische tips

 • Bij het vrijmaken van calcium uit de botten wordt eveneens fosfor vrijgemaakt. Door te lang voeren van anionische zouten kan bij een koe een fosfor tekort ontstaan. Dit kan resulteren in een downer koe. Omdat DCAD-mix een gecoat calciumchloride is, is de kans op een Ca-tekort klein. Bij een tekort aan fosfor zal de activiteit van cellulolytische microben afnemen (Durand et al. 1989)
 • Door de KAB in het droogstandsrantsoen twee weken voor afkalven te laten zakken (schrikken) met 100-200 punten milli-Equivalenten, zal een koe beginnen om calcium uit de botten vrij maken en zal het proces al op gang geholpen worden voor dat de melkproductie op gang komt.
 • Het voeren van anionische zouten kan de biestproductie drukken. Als de indruk bestaat dat koeien na voeren van anionische zouten te weinig biest geven, dan kan het een oplossing zijn om minder, of over een kortere periode, product te verstrekken. Een andere oplossing kan zijn om extra calcium te voeren.
 • Door het meten van de Ph van de urine kan men gericht te werk gaan. Een pH boven de 7,5 is dit aan de hoge kant. Door anionische zouten bij te voeren tot een urine pH van 7 wordt een goede KAB gecreëerd.
 • Vaarzen mogen voor afkalven niet gevoerd worden met een te lage KAB. Een lage KAB is voor vaarzen een belasting van het metabole systeem. Verder is het negatief voor de mineralen huishouding, omdat er bij een lage KAB ook andere mineralen als P en Mg worden uitgescheiden met de urine. De kans bestaat dat vaarzen dan met een chronisch mineralentekort aan de lactatie moeten beginnen, waardoor ze opbranden.
 • De norm in de far off is een KAB lager dan 300.

Speerstra feed ingredients heeft het product DCAD-mix in het assortiment. DCAD-mix kenmerkt zich door haar unieke vetcoating. Dit zorgt ten eerste voor een betere smakelijkheid en minder irritatie, ten tweede heeft het een sterk verlagende KAB-concentratie van -12.700 mEq en als laatst komen de anionische zouten door de coating geleidelijk vrij, hierdoor worden deze beter opgenomen.

In vergelijking met concurrerende producten op de markt is DCAD-mix qua prijs de meest gunstigste oplossing voor het verlagen van de KAB. Zie ook de tabel hieronder:

 

DCAD mix Product A Product B
Drogestof (%) 95.00 85.00 87.00
Ruw eiwit (%) 38.23 48.63
Waarvan DVE 3.28 19.70
Ruw vet    (%) 25.00
Chloor      (%) 45.00 15.11 9.08
Zwavel      (%) 5.46 3.60
Natrium   (%) 0.29 1.49
Kalium      (%) 0.70 1.22
Mili equivalentum -12.700 -7.424 -3.378
Verhouding KAB 1.00 1.71 3.75
Prijs / kg € 2.00 € 1.75 € 1.50
kg / -250 mEq * 0.255 0.438 0.962
Prijs / -250 mEq * € 0.51 € 0.77 € 1.44

*Bij een droge stof opname van 13 kg / koe / dag.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.


  Advies nodig?
  Wij helpen u graag!

  Bel of mail mij terug


  white figure
  Contactformulier


   Advies nodig?
   Wij helpen u graag!

   Bel of mail mij terug


   Onze merken