Voerbenutting en vertering bevorderen

Voer kost geld en daarom wilt u graag een zo goed mogelijke benutting van het aangekochte of zelfgeteelde voer. Speerstra heeft diverse producten die een dier kunnen helpen bij de vertering en benutting van de opgenomen voeders, waardoor er uit het voer meer energie kan worden opgenomen wat positief is voor de groei en de prestatie van het dier.