Positieve kijk op negatieve energiebalans

Om melkvee zo goed mogelijk door de transitieperiode te begeleiden is het belangrijk hittestress, infectie en pensverzuring te voorkomen. "Stimuleer voeropname en voervertering in pens en dunne darm", adviseert Lance Baumgard, spreker op de studiemiddag "Een positieve kijk op de negatieve energiebalans".

Actuele inzichten rondom de transitieprocessen rond afkalven werden besproken tijdens de studiemiddag van Speerstra Feed

Ingredients.

 

In de molenaar is een informatief artikel over deze studiemiddag gepubliceerd.

klik bij downloads op Artikel transitieperiode

Gerelateerd nieuws